/Files/images/foto/unnamed (1).jpg Гурток «Біологія людини засобами STEM-освіти» орієнтований на розширення знань з окремих тем біології людини з використанням можливості застосування елементів STEM-освіти у вивченні природничих наук, стимулювання креативних якостей вихованців, розвиток вміння працювати з науковою літературою, Інтернетом.

Основні завдання полягають у формуванні таких ключових компетентностей:

- пізнавальної - поглиблення понять та знань з окремих тем біології людини, механізмів основних життєвих процесів, причини і наслідки можливих порушень у функціонуванні органів та систем; критичне оцінювання інформації та використання її для різних потреб; розуміння важливості навчатися впродовж життя, зацікавленість у пізнанні світу;

- практичної - уміння досліджувати та раціонально використовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях; створення моделей біологічних систем, моделювання внутрішньої будови кісток людини, виготовлення моделей легень, голосових зв’язок; робота в дослідницьких групах, Lego-моделювання, створення леп-буків; спілкування державною та іноземними мовами, підприємливість, здатність застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях;

- творчої – забезпечення розвитку індивідуальних здібностей; прагнення до гармонії, уміння бачити її в природничих науках, людях, навколишньому світі; психологічне вивільнення та творче розкриття особистості через STEM-орієнтований підхід до навчання; стимулювання креативних якостей вихованців;

- соціальної - самореалізація особистості в соціумі, професійне самовизначення, загальнокультурна грамотність, дбайливе ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, збереження духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; соціальна активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження природних багатств, повага до людей формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність тощо), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.


До навчання запрошуються учні 14-15 років!

Місце проведення: гімназія № 10 (керівникМедведь Корнеля Іванівна)Кiлькiсть переглядiв: 1698

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.